Fabre d’Olivet o původu bílé rasy

fabre_d_olivetPřed více než deseti lety upoutal naši pozornost článek českého okultisty Františka Kabeláka Lidské rasy a arijská hermetická kultura z r. 1940. Jedná se o fragment širší Kabelákovy práce, kterou je velmi obtížné dohledat, pokud se vůbec do současnosti dochovala. V autorově stručném výkladu nacházíme několik styčných bodů s poznámkami Reného Guénona o červené rase Atlantidy (kterého ovšem s mystifikátory, fantasty a okultisty není vhodné spojovat).  Pokus porozumět některým sporným bodům Kabelákovy práce nás dovedl až ke zdrojovému textu francouzského svobodného zednáře a okultisty Antoine Fabre d’Oliveta (1767 – 1825), z něhož F. Kabelák čerpal informace. Celý příspěvek

Ztracený svět hedvábné stezky

Psáno 7. října 2011 pro blog Slavonie

sintiang_swastika

keramický střep s otisky prstů a nádoba se svastikou, Niya

Úžasné objevy starověkých árijských kultur ve Střední Asii jsou známy již desítky let, přesto v českém jazyce dosud nevyšel žádný podrobný článek či monografie vyjma velice stručných encyklopedických hesel a historického nebo záhadologického bulváru. Přitom mumie bílé rasy v Sin-ťiangu byly známy již archeologu Aurelu Steinovi, který si roku  1928 poznamenal: Zmocnil se mě podivný pocit, když jsem se podíval na postavu, jež až na vysušenou kůži a hluboce zapadlé oči vypadala jako spící člověk, a ocitl jsem se tak tváří v tvář představiteli domácích obyvatel, kteří v počátečních staletích naší éry žili a nepochybně milovali tento pustý kraj Lop.

Následuje překlad článku z časopisu National Geographic zabývajícího se nálezy ze Sin-ťiangu (Xinjiang). Místní jména jsou pro lepší dohledatelnost ponechána v anglické transkripci. Fotografie jsou přetištěny z National Geographic a z jiných zdrojů. Upozorňujeme ještě na autorovu chybnou záměnu římského solárního božstva Sol Invictus Mithras s indoárijským bohem Mitrou, která se v článku vyskytuje na dvou místech.  Celý příspěvek

Seraphim Rose o R. Guénonovi

seraphim_rose

Hieromonachos Seraphim Rose (1934 – 1982)

Dopis mladému muži, který se zajímal o spisy  francouzského metafyzika Reného Guénona. Seraphim Rose jej napsal krátce před svou smrtí r. 1982.

…Skutečnost je taková, že René Guénon měl klíčový vliv na utváření mého intelektuálního rozhledu (kromě otázky pravoslavného křesťanství). S velkým zápalem jsem četl a studoval všechny jeho knihy, které se daly sehnat. Pod jeho vlivem jsem také studoval starou čínštinu a rozhodl jsem se učinit pro čínskou tradici totéž, co on učinil pro indickou. Dokonce jsem se setkal a studoval s jedinečným představitelem čínské tradice a plně pochopil onen rozdíl mezi těmito autentickými učiteli a pouhými profesory, kteří učí na univerzitách.

René Guénon mě naučil hledat a milovat Pravdu nade vše ostatní a nespokojit se s ničím jiným. Což mě nakonec přivedlo do pravoslavné církve. Možná bude užitečné ti říci pár slov o mé vlastní zkušenosti. Celý příspěvek

Three Types of Ascesis

The Temptation of St. Anthony

In an accordance with the hierarchy spiritus, anima, corpus (spirit, soul, body), we distinguish three types of ascesis, three types of self-control: ascesis of spirit, ascesis of soul, ascesis of body. Spiritual ascesis or mental ascesis is an ascesis of thoughts, a mental self-control. Ascesis of a soul represents control over character. [1] Bodily ascesis means control of action, conduct, and behaviour.

The key to a successful practice of ascesis is to practice in an accordance with the given hierarchy: Every impulse attacks first one’s mind in form of a thought. A bad thought leads to a character disharmony, e.g., desire. Yet the desire causes wrong acting (and not the other way). This is why the beginning of every successful ascesis is to suppress a wrong thought, a bad mental impulse. [2]

Celý příspěvek

O smyslu klasického vzdělání

Pro klasickou humanitní vzdělanost byl příznačný jistý normativní logocentrismus, to znamená umístění jazyka a jeho elitních literárních projevů do středu hodnotového života společnosti. Jedním ze smyslů čtení klasických textů a neustálých gramatických rozborů (noční můry mnohých pamětníků) nebylo samoúčelné trápení ducha, ale představení žádoucích historických a literárních vzorů a snaha o převedení řádu a kázně příznačných pro výstavbu jazyka do organizace naší morální, emocionální a racionální existence. Celý příspěvek

Oswald Spengler: Města a národy

untergang.jpgTento rok je tomu sto let od prvního německého vydání Spenglerova Zániku Západu  – první svazek  byl vydán r. 1918, druhý svazek r. 1922. Následují výpisky ze zdařilého překladu do češtiny, Svazek druhý Světodějné perspektivy, kapitola Města a národy. Čtenář si povšimne, že Spenglerova proroctví se vyplňují s fascinující přesností.

Spengler o zemědělském stavu

Všechny skutečné dějiny začínají tím, že se jako takové vytvoří a pozvednou nad rolnictvo prastavy, šlechta a kněžstvo. Protiklad velké a malé šlechty, krále a vazalů, světské a duchovní moci je základní formou veškeré raně homérské, staročínské, gotické politiky, až se s městem, se třetím stavem měšťanstvem promění styl dějin. Ale jsou to výlučně tyto stavy, v nichž si stavovské vědomí koncentruje celý smysl dějin. Rolník je bez dějin. Vesnice stojí mimo světové dějiny a celý vývoj od války trojské až k mithridatské a od saských císařů až ke světové válce se přenáší přes tyto malé body krajiny, příležitostně je ničí, spotřebovává jejich krev, aniž by se kdy však dotkl jejich nitra. Celý příspěvek