Chrám válečníků v Chichén Itzá

Přibližně před deseti lety upoutala mou pozornost jakási aztécká freska“, na níž podle bulvárního titulku „dva černoši obětují bohům vikinského mořeplavce.“

chichen-itza-1

obětování bílého muže černými, nástěná malba č. 145 v tzv. Chrámu válečníků v Chichén Itzá

Na zmíněnou aztéckou fresku“ jsem narazil nedávno zcela náhodou. Jedná se ve skutečnosti o pečlivou rekonstrukci nástěnné malby z druhého svazku archeologické publikace The Temple of the Warriors at Chichen Itzá (Chrám válečníků v Chichen Itzá) z r. 1931, jejíž hlavním autorem je archeolog Earl H. Morris. Autoři detailně zdokumentovali nástěnné malby tzv. Chrámu válečníků v pravděpodobně toltécké či májské lokalitě v Chichén Itzá v Mexiku; v tomto případě jde o nástěnnou malbu č. 145 znázorňující obětování poražených světlovasých lidí černými či modrými válečníky.

Je pozoruhodné, že malby, reliéfy i sochy jsou celkem naturalisticky vypodobněné, takže je obvykle možné rozlišit tělový nátěr (obrazce) od fyzických rysů. V Chrámu válečníků převládají zobrazené postavy žlutých a rudých mužů s orlími nosy, několik figur zobrazuje černé (podle mého názoru spíše modré), konvenčně vyzbrojené válečníky, a zcela výjimečná série maleb zobrazuje vyvraždění jakýchsi bílých lidí.

Silně poškozené malby č. 146 a 147 znázorňují lodní přepadení, kdy černí válečníci vítězí nad světlým lidem s dlouhými žlutými vlasy. Další zlomky opadané ze zdi zobrazují detaily bojových scén. Světlovlasí lidé jsou přepadeni, snaží se zachránit před černými válečníky, jsou ale zajati a následně obětováni.

lodni_bitva_1

Detaily světlovlasých mužů v lodní bitvě, malba č. 147

lodni_bitva_2

Zajatí světlovlasí lidé, malba č. 147

E. H. Morris rozlišil podle fyziognomie obličeje několik typů. Toltékové jsou vypodobněni s jistou naivitou a nevinností v obličeji, Májové jsou zobrazeni jako nadřazená rasa s ostrými rysy a pevným klidem v obličeji, výjimečně se objevují také postavy negrů. Zdá se, že bílí zajatci mají deformované lebky podobně jako Májové, ale příslušnost k májské rase je vzhledem k jejich světlé komplexi nepravděpodobná. (Morris 1931, 443 n.)

profily

Typické obličejové profily v Chichén Itzá podle Harrise: a, b – „Toltékové“; c, d, – Májové; zcela vpravo obličej s negroidními rysy

 

profily_2

karikované obličeje bílých zajatců v Chrámu bojovníků; a, b, c – úsek 15; d – úsek 34, e – úsek 20

chichen_itza_139

Nástěnná malba č. 139 – odvádění bílých zajatců

severozápadní sloupořadí, sloup č. 9

Sloup č. 9 v severozápadním sloupořadí Chrámu válečníků – žlutá, červená a modrá / černá postava

Literatura:

  • E. H. Morris, The Temple of the Warriors at Chichen Itzá, Yucatan, Volume 1, 1931 [odkaz zde]
  • E. H. Morris, The Temple of the Warriors at Chichen Itzá, Yucatan, Volume 2, 1931 [odkaz zde]