Literatura

Odkazy na užitečnou literaturu, ke které vedou odkazy příspěvků tohoto webu. Průběžně aktualizované a doplňované, v žádném případě však úplné.

Prameny:

 • Abd al-Hasan al-Isfahání, Kitáb al-Bulhán [zde]
 • Mistr Eckhart, O vznešeném člověku – překl. M. Dostál, 2000 [zde]
 • Mistr Eckhart, Traktát o odloučenosti – překl. M. Dostál, 2001 [zde]
 • Lebor Gabála Érenn. The Book of the Taking of Ireland, Vol. I – překl. R. S. MacAlister, 1938 [zde]
 • Filón Alexandrijský, Allegorical Interpretation of Genesis – překl. F. H. Colson & G. H. Whitaker, 1929 [zde]
 • Filón Alexandrijský, The Works of Philo Judaeus, Vol. I. – překl. C. D. Yonge, 1890 [zde]
 • Filón Alexandrijský, The Works of Philo Judaeus, Vol. II. – překl. C. D. Yonge, 1854 [zde]
 • Filón Alexandrijský, The Works of Philo Judaeus, Vol. III. – překl. C. D. Yonge, 1855 [zde]
 • Filón Alexandrijský, The Works of Philo Judaeus, Vol. IV. – překl. C. D. Yonge, 1855 [zde]
 • Filostratos, The Life of Apollonius of Tyana, Vol. I – překl. F. C. Conybeare, 1912 [zde]
 • Filostratos, The Life of Apollonius of Tyana, Vol. II – překl. F. C. Conybeare, 1912 [zde]
 • Physiologus, komentovaný překl. orientálních redakcí do němčiny E. Peters, 1898 [zde]
 • Physiologus, komentovaný staroslověnský text (Материалы и заметки по литературной истории Физиолога), ed. A. Karnějev, 1890 [zde]
 • svatý Gregorios Palamas, The Triads, překl. N. Gendle [zde]
 • Tajná kronika Mongolů – překl. P. Poucha, 1955 [zde]

Literatura:

 • Abd al-Qádir al-Džazairí: Le Livre des Haltes, Tome I. (Kitáb al-Mawáqif) [zde]
 • Corbin, Henry 1971: The Man of Light in Iranian Sufism [zde]
 • Corbin, Henry 1993: History of Islamic Philosophy [zde]
 • Eliade, Mircea 1957: Mýty, sny a mystéria. [zde]
 • Eliade, Mircea 1962: Obrazy a symboly. [zde]
 • Eliade, Mircea 1962: Mefisto a androgyn. [zde]
 • Eliade, Mircea 1967: Jóga, nesmrtelnost a svoboda. [zde]
 • Guénon, René 1921: Introduction to the Studiy of Hindu Doctrines [zde]
 • Guénon, René 1921: Theosophy: History of a Pseudo-Religion [zde]
 • Guénon, René 1923: The Spiritist Fallacy [zde]
 • Guénon, René 1924: East and West [zde]
 • Guénon, René 1925: Man and His Becoming According to Vedanta [zde]
 • Guénon, René 1925: The Esoterism of Dante [zde]
 • Guénon, René 1927: Crisis of the Modern World [zde]
 • Guénon, René 1927: Lord of the World [zde]
 • Guénon, René 1929: Spiritual Authority and Temporal Power [zde]
 • Guénon, René 1931: Symbolism of the Cross [zde]
 • Guénon, René 1932: The Multiple States of Being [zde]
 • Guénon, René 1945: The Reign of Quantity & the Signs of the Times [zde]
 • Guénon, René 1946: Perspectives of Initiation [zde]
 • Guénon, René 1946: The Great Triad [zde]
 • Guénon, René 1946: The Metaphysical Principles of the Infinitesimal Calculus [zde]
 • Guénon, René 1952: Initiation and Spiritual Realization [zde]
 • Guénon, René 1954: Insights into Christian Esoterism [zde]
 • Guénon, René 1962: Symbols of Sacred Science [zde]
 • Guénon, René 1966: Studies in Hinduism [zde]
 • Guénon, René 1970: Traditional Forms and Cosmic Cycles [zde]
 • Guénon, René 1976: Miscellanea [zde]
 • Charbonneau-Lassay, Louis, 1927: Le Dauphin – Le Crustacé [zde]
 • Lings, Martin 1973: What is Sufism [zde]
 • Lings, Martin 1983: Muhammad. His life based on the earliest sources [zde]

: : :

 • Brunton, Paul 1934: A search in secret India [zde]
 • Brunton, Paul 1935: A search in secret Egypt [zde]
 • Brunton, Paul 1937: A hermit in the Himalayas [zde]

: : :

 • Colliander, Tito 1952: Way of the Ascetics [zde]
 • Kratochvíl, Z. 2003: Evangelium pravdy [zde]
 • Losskij, Vladimir 1944: The Mystical Theology of the Eastern Church [zde]
 • Milko, Pavel 2005: Služba Velkého Kánonu sv. Ondřeje Krétského z perspektivy hesychasmu [zde]
 • Milko, Pavel 2010: Dogmatická a morální aktuálnost pravoslavného učení o vášních [zde]
 • Milko, Pavel: Theosis [zde]
 • Nellas, Panayiotis 1987: Deification in Christ. Orthodox Perspectives on the Nature of the Human Person [zde]
 • Solovjev, Vladimir 1915: O modlitbě. Z duchovních základů života [zde]
 • Ware, Kallistos 1979: Cestou orthodoxie [zde]

: : :

 • Blažek, Václav & Schwarz, Michal 2007: Tocharové, Kdo byli, odkud přišli, kde žili [zde]
 • Lauchert, Friedrich 1889: Geschichte des Physiologus [zde]
 • Morris, Earl 1931: The Temple of the Warriors at Chichén Itzá, Yucatán, Vol. I [zde]
 • Morris, Earl 1931: The Temple of the Warriors at Chichén Itzá, Yucatán, Vol. II [zde]
 • Strzygowski, Jozef 1920: Ursprung der christlichen Kirchenkunst [zde]
 • Weigel, Karl Theodor 1938: Sinnbilder in Bayern [zde]
 • Weigel, Karl Theodor 1938: Sinnbilder in der fränkischen Landschaft [zde]

: : :

 • Bailly, Jean S. 1781: Histoire de l’Astronomie Ancienne [zde]
 • Clauß, Ludwig 1938: Rasse und Seele [zde]
 • Godwin, Joscelyn 2011: Atlantis and the Cycles of Time [zde]
 • Kiß, Edmund 1937: Das Sonnentor von Tihuanaku und Hörbigers Welteislehre [zde]
 • Kratochvíl, Zdeněk 1991: Lesk a bída astrologie. [zde]
 • Krause, Ernst 1893: Trojaburgen Nordeuropas, Die nordische Herkunft der Trojasage [zde]
 • Lechler, Jörg 1934: Vom Hakenkreuz. Die Geschichte eines Symbols [zde]
 • d’Olivet, Fabre 1915: Hermeneutic Interpretation of the Origin of the Social State of Man and of the Destiny of the Adamic Race [zde]
 • Rudbeck, Olaus 1679: Atland eller Manheim [zde]
 • Tilak, Bal Gangadhar 1893: Orion. Researches into the Antiquity of the Vedas [zde]
 • Tilak, Bal Gangadhar 1903: Arctic Home in the Vedas [zde]
 • Tilak, Bal Gangadhar 1925: Vedic Chronology and Vedanga Jyotisha [zde]
 • Warren, William 1885: Paradise Found. The Cradle of the Human Race at the North Pole [zde]
 • Wilser, Ludwig 1922: Das Hakenkreuz. Nach Ursprung, Vorkommen und Bedeutung [zde]
 • Wilson, Thomas 1896: The Swastika. Earliest known Symbol and its Migrations [zde]
 • Wirth, Herman 1928: Der Aufgang der Menschheit. Untersuchungen zur Religion, Symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse [zde]
 • Zschaetzsch, Karl 1922: Atlantis, die Urheimat der Arier [zde]