O tomto webu

Tento web obsahuje studijní poznámky, odkazy, články a překlady, které jsem během posledních jedenácti let (2008 – 2019) studia Tradice, Umění a Vědy zapsal / přeložil většinou osobně, případně jimi přispěli moji kolegové (uvedeno vždy pod článkem). Některé se týkají metafyzických a doktrinálních principů (sekce Principy), jiné symboliky, věd středního řádu (sekce Orientace) a cyklických nauk. Starší články hledají fragmenty Tradice a Vědy v lidové kultuře. Poznámky týkající se iniciačních principů řadím ve zvláštní sekci.

Jedná se o poznámky a příspěvky, které se díky tomu, že byly uloženy v počítači, obvykle podařilo „zachránit“, jiné pocházejí z mého šuplíku či z jiných, dnes již zaniklých webů, pro které byly původně publikovány.

autor