Tag Archives: August Knobel

Poznámky k výkladu biblického jména Gomer

noah

Patriarcha Noe, ikona z monastýru Stavronikita (Athos)

Již delší dobu se můj zájem soustředí okolo nedokončeného článku okultisty Františka Kabeláka z r. 1940 Lidské rasy a arijská hermetická kultura, který poprvé upoutal mou pozornost okolo r. 2008. Ke svým zdrojům, z nichž odvozuje rodokmen bílé rasy, řadí Kabelák vedle Fabrea d’Olivet také německého teologa a starožitníka Augusta Knobela (Völkertafel der Genesis, 1860).

Následuje Knobelův komentovaný překlad k biblickému jménu Gomer, přičemž nad jistou naivitou, se kterou přistupuje celé 19. století k pojmu národ, přimhouříme oči. Platí zde více než jinde Spenglerovo konstatování „domnívají se, že píší dějiny národů, ve skutečnosti píší dějiny jmen.“ Nicméně i dějiny jmen, jakkoliv mohou i nemusí znamenat pokrevní příbuzenství nebo národnost ve smyslu německého Blut- und Schicksaalgemeinschaft, mají hodnotu vyjadřující spřízněnost tradic či duchovní návaznost. Ve středu každého duševního útvaru, který chápeme jako národ, je hluboce prožívaný mýtus, tedy práce skutečného etnografa starověku nespočívá v porovnávání jmen a jazykových forem, ale v morfologii a topografii duší starověkých lidí. Celý příspěvek