Tag Archives: Jean Marquès-Rivière

Ve stínu tibetských klášterů

vysoký lama na stolci se svastikami a višva vadžrou, překříženým bleskovým hromoklínem

vysoký lama na stolci se svastikami a višva vadžrou, překříženým bleskovým hromoklínem

„Mnich mi vypravoval o svých cestách, o svých seznámeních, o životě, jejž utvářel rozsáhlý Tibet. Otevřel se přede mnou nový list lamaismu a já jsem porozuměl trochu lépe tomu podivnému, bezpochyby vyvolenému lidu… „Dnes se blížíme zániku,“ dodal smutně. Náš ctihodný Pán, dalajlama, je posledním ze slavné řady živých Buddhů… Černý kámen byl uloupen a od té chvíle buddhismus zvolna hasne. Barbaři nás obkličují ze všech stran a pronikají mezi nás přes úsilí našich vůdců. Spirituálnost našeho lidu, nejzbožnějšího lidu na zemi, ničí stoupající vlna barbarských mravů… Ano, vskutku se blíží konec… Bude třeba, aby se Mudrci znovu skryli a uchránili tak posvátnou Nauku před poskvrnou a znesvěcením. Bude třeba, aby se naplnila proroctví, všechna proroctví; i nebolestnější i nejtragičtější z nich se naplní.“ Celý příspěvek