Tag Archives: Jean Neurohr

Slavofilství v německém myšlení

neurohr„Na konci 18. století sesbíral východní Prus Herder staré slovanské lidové písně, přeložil je a zpřístupnil vzdělaným vrstvám Evropy. Co jej ale vyzdvihlo na opravdového „otce mladých národů“ byly proslavené pasáže v jeho Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit /Ideje k filosofii dějin lidstva/, v nichž chválil minulost slovanských národů, jejich zemědělskou kulturu, prosté ctnosti, mírumilovnost a lásku ke svobodě. Vyjádřil rovněž vzletnými slovy zármutek nad porobou a útlakem, kterému byly vystaveny z německé strany a předpověděl jim skvělou budoucnost: „Tak se také tak hluboko upadlé, kdysi svědomité a šťastné národy, konečně jednou probudí ze svého dlouhého, unylého spánku, zbaví se otrockých pout, budou své krásné krajiny od jaderského moře ke karpatským horám, od Donu k Muldě užívat jako sobě vlastní a budou smět slavit své staré svátky klidné píle a obchodu!“ Němec Herder položil základy literárního panslavismu, napsal slova, která se stanou polárkou a biblí mladých českých, polských, slovenských, srbských a chorvatských studentů, kteří získali vzdělání na německých univerzitách a plni nadšení pomáhali formování a oživování slovanských národních jazyků a literatur.“ (s. 206) Celý příspěvek