Tag Archives: Karl Georg Zschaetzsch

Karl Zschaetzsch a „árijská Atlantis“

Starověké představy o původu vlastního národa spojené s bájnými kontinenty (bez ohledu na to, zda byly chápány doslovně, symbolicky či jinak), byly sice po dlouhou dobu zastíněny žánrem biblických genealogií a trójských legend, ale již v 17. století se znovu objevují jako sekularizovaná verze mýtů o pozemském ráji, o němž sice Starý zákon uvádí, že se nacházel ad orientem, ale nebylo to mezi učenci a církevními otci nikdy všeobecně přijímáno. Hledání ztracené pravlasti a obrazy zlatého věku se pravidelně objevují společně s poptávkou po zpřítomnění prvopočátků a obnovení Státu. Nauka o zlatém věku se stává oficiální římskou ideologií v době císařství a obrazy bájné země na Západě či na Východě (ostrov svatého Brendana, království kněze Jana a d.) opět krystalizují v imaginaci německého středověku. Nalezení skutečného Slunečního státu v 16. století – totalitní říše Inků v Peru – snad bylo podkladem Campanellových politických představ a ideologie „solárního“ absolutismu v Evropě. Celý příspěvek