Tag Archives: Martin Lings

Staré litevské písně

Dr. Martin Lings (1909 - 2005)

Dr. Martin Lings (1909 – 2005)

Překlad článku z r. 1969, jehož autorem je šajch Abú Bakr Sirádž ad-Dín, vlastním jménem Martin Lings (1909 – 2005), jenž patřil k úzkému kruhu spolupracovníků Reného Guénona během pobytu v Káhiře.

Litevština je nejstarší, to znamená svou formou nejarchaičtější ze všech živých indoevropských jazyků. (1) Stále si zachovává složitost srovnatelnou se sanskrtem a klasickou řečtinou. Pro toto „opoždění ve vývoji“ podávají učenci sympatizující s progresivismem a evolucionismem různé historické a geografické důvody, ale nemůže být pochyb o tom, že přímý důvod, proč se tento jazyk tak pozoruhodně uchránil před úpadkem, je ještě velmi nedávná přítomnost hluboce zakořeněné ústní tradice, natolik živé a silné, že dokázala zastoupit většinu funkcí literatury. Celý příspěvek