Tag Archives: Martin Schwarz

Islám jako poslední realisace primordiální Tradice

primordiální Mistr Al Chidr plovoucí na rybě, emblematickým symbolem a astrologickým znamením zlatého věku

primordiální Mistr Al Chidr plovoucí na rybě

Islám není jen posledním systémem Tradice, je také nejobsáhlejším, neboť v sobě zahrnuje vše předchozí a stojí společně s prapůvodní védantou nejblíže ideji integrální tradice. Jeho cílem je stát se „archou Tradice“.

Evola se nikdy nevymezoval proti islámu, jehož bojového a mužského ducha obdivoval. Ale chybně jej považoval za výhradně semitskému duchu přizpůsobenou formu. To je pravdou pouze v jeho historickém a regionálním výrazu, v Persii jej prodchl iránsko-árijský duch, jak ukazuje například solární metafyzika Suhravardího a súfistické školy Išraq. V Turecku turánský duch (z části i v Maďarsku) ve spojení s dědictvím Byzance. To vše, aniž by muselo dojít k jeho zfalšování. Lze mluvit i o mughalské kultuře, o schopnosti islámu zvednout i černé africké kmeny na vyšší úroveň, než se to kdy podařilo křesťanství. Krátce: Není důvod, aby islám nemohl pro moderní Evropany představovat také alternativu k modernímu světu. Celý příspěvek