Tag Archives: Oleg Nikolajevič Trubačov

Jazykověda a etnogeneze Slovanů

Staří Slované podle údajů etymologie a onomastiky

Následující práce je věnována problému lingvistické etnogeneze Slovanů – otázce staré a stále aktuální. Téma osudu slovanských Indoevropanů nemůže nebýt rozsáhlé a složité a zároveň je z hlediska jedné vynuceně kratičké eseje až příliš významné. Proto je nejdříve nutné zříci se podrobného a lineárního osvětlení a sdělit pouze některé, dle našich představ nejzajímavější, závěry a pozorování, hlavně ty, které pocházejí z nových etymologických studií slov a jmen vlastních. Musí se však jednat o závěry, před nimiž je vytčen vyšší cíl – kombinace a rekonstrukce okamžiků vnější jazykové a etnické historie. Celý příspěvek