Tag Archives: Tito Colliander

O pevném a trvalém rozhodnutí

asceticsChceš-li zachránit svou duši a získat věčný život, povstaň ze své letargie, učiň znamení kříže a řekni: Ve jménu Otce, Syna a svatého Ducha. Amen.

Víra nevychází z rozumování, ale z činů. Žádná slova a spekulace nýbrž zkušenost nás učí, kým je Bůh. Abychom měli čerstvý vzduch, musíme otevřít okno. Kdo chce být opálený, musí ven na slunce. Získat víru není jiné. Nikdy nedosáhneme cíle sezením na místě v pohodlí a čekáním, říkají svatí otcové. Nalezený syn ať je naším vzorem. I vstal a šel ke svému otci. (Lukáš 15:20)

Jakkoliv jsi obtěžkaný a svázaný pozemskými okovy, nikdy není pozdě. Nikoliv bezdůvodně je psáno, že Abraham byl ve věku sedmdesáti pěti let, když se vydal na cestu. Pracovník, který přijde v jedenáct, dostane stejnou mzdu jako ten, který přišel první.

Nikdy nemůže být ani příliš brzy. Nikdy není moc brzy na to začít hasit lesní požár. Nebo chceš vidět svou duši zpustošenou a spálenou?

Při křtu jsi dostal příkaz rozpoutat neviditelnou válku proti nepřátelům své duše. Povstaň nyní. Příliš dlouho jsi otálel naplněn lhostejností a leností, mnoho cenného času jsi promrhal. Proto musíš začít opět od začátku. Čistotu obdrženou křtem jsi nechal bídným způsobem pošpinit.

Povstaň tedy, ale nadobro a bez otálení. Neodkládej své rozhodnutí na dnešní večer, na zítřek, na později, až doděláš to, na čem teď pracuješ. Toto prodlení může být fatální.

V tomto okamžiku, ve chvíli, kdy učiníš své rozhodnutí, se projeví, že jsi odložil své staré já a začal nový život s novým směřováním a novým způsobem. Povstaň tedy. Neměj strach a řekni: Pane, pomoz mi nyní začít. Pomoz mi! Protože Boží pomoc je to, co potřebuješ především.

Drž se svého rozhodnutí a neotáčej se zpět. Dostali jsme varování v podobě Lotovy ženy, která se proměnila v solný sloup, když se ohlédla zpět. (Genesis 19:26) Odhodil jsi svou starou osobnost, trosky nech ležet na zemi. Jako Abraham jsi zaslechl hlas Pána: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. (Genesis 12 :1) K této zemi musíš nasměřovat veškerou svou pozornost.

Tito Colliander

Way of the Ascetics: The Ancient Tradition of Discipline and Inner Growth, 1. kapitola

pracovní překlad z angličtiny

 

O tiché a neviditelné válce

Nyní, když víme, kde povedeme válku, kterou jsme právě rozpoutali, co je jejím cílem a kde tento cíl leží, rozumíme zároveň tomu, proč je třeba naší válku nazvat neviditelnou válkou. Celá se skutečňuje v srdci, v tichu, hluboko uvnitř nás; a to je další důležitý zřetel, na který svatí otcové kladou velký důraz: drž ohledně svého tajemství jazyk za zuby! Jestliže někdo otevře dveře parní lázně, horko uteče a léčba ztratí svůj účel.

Tak nikomu nic neříkej o svém nově nabytém cíli. Neříkej o novém životě, který jsi začal, o experimentu, který děláš a zkušenostech, které očekáváš. To vše je pouze mezi tebou a Bohem, pouze mezi vámi dvěma. Jedinou výjimkou může být tvůj otec-zpovědník.

Mlčení je nezbytné, protože každé tlachání o vlastních problémech jen živí sebeposedlost a sebevíru. A ty musejí být zadušeny především! Mlčenlivostí vzrůstá víra v Něhož, který vidí, co je skryto; ticho je rozlumovu s Ním, který slyší beze slov. Přijít k Němu je tvou snahou, a v Něm spočívá celá tvá důvěra: jsi zakotven ve věčnosti a ve věčnosti nejsou žádná slova. Celý příspěvek