Tag Archives: William Fairfield Warren

Kolébka lidstva v myšlení starověkých Řeků

Ve středu Oceánu je Bílý ostrov mocného Dia, kde se nachází hora Ida a kolébka naší ra

Ve středu Oceánu je Bílý ostrov mocného Dia, kde se nachází hora Ida a kolébka naší rasy. – Æneas

Ohledně původu lidstva panovala mezi řeckými spisovateli, jak píše Preller, „velká rozmanitost názorů“. Tuto rozmanitost z části vykládá rozmanitostí přírodního prostředí prvních obyvatel: někteří obývající zalesněné kopce si přirozeně představovali, že první lidé přišli odtud. Obyvatelé údolí se přirozeně domnívali, že první lidé vzešli z vod. Přesvědčení asijských Řeků, že první zástupci lidské rasy byli stvořeni ze stromů, označuje za „dost podivné“. (1) Co kdyby bylo zjištěno, že všechny tyto zmínky jsou zlomky velmi staré víry, podle níž vzešel člověk z Hory všech hor, zdroje všech vod, zpod Stromu všech stromů! Celý příspěvek